Thursday 26th of April 2018

logo

Allegra (D)
Sheltiefotos - Fotos einzelner Shelties

Allegra China Blue

blue merle Hündin, VDH ZBrH SHE 21750, *22.10.2010

 (Ch. Katiedale Ace of Spades x Esprit in Blue o'the Highlands)